Pogoji storitve – Prirodan način
Preskoči na vsebino

Pogoji storitve

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Podjetje Natural way j.d.o.o. ponuja spletno storitev preko svoje spletne strani na domeni prirodannacin.hr. Storitev obsega zagotavljanje informacijskih storitev, upravljanje vsebin in izvajanje finančnih transakcij.
Pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila za končne uporabnike in se nanašajo na uporabo spletnega mesta prirodannacin.hr Z uporabo spletnega mesta končni uporabniki izjavljajo, da se strinjajo s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe ter soglašajo z uporabo Spletna stran prirodannacin.hr v skladu z njimi. Pravica do uporabe spletnega mesta je osebna pravica končnega uporabnika in je ni mogoče na noben način prenesti na druge fizične ali pravne osebe, prav tako noben uporabnik ni pooblaščen za registracijo drugih fizičnih ali pravnih oseb. Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel, kjer ta kot taka obstajajo. Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom, da občasno prihaja do motenj storitev ali dogodkov, na katere podjetje Prirodan požić j.d.o.o. in sprejema, da družba Prirodan požej j.d.o.o. ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom informacij na internetu. Končni uporabnik se strinja in sprejema, da je lahko dostop do spletne strani včasih prekinjen, začasno nedosegljiv ali onemogočen.
Podjetje Natural way j.d.o.o. si pridržuje pravico kadar koli spremeniti ali ukiniti kateri koli segment poslovanja, vključno z vsebino, časom dostopnosti in opremo, ki je potrebna za dostop ali uporabo strani, brez omejitev. Poleg tega je podjetje Prirodan požej j.d.o.o. lahko preneha s pošiljanjem katerega koli dela informacije ali katere koli vrste informacije, lahko spremeni ali prekine katero koli metodo prenosa podatkov in lahko spremeni hitrost prenosa podatkov ter katere koli druge lastnosti le-teh.

Z uporabo teh spletnih strani Končni uporabnik potrjuje, da je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe. Podjetje Natural way j.d.o.o. sporoča končnemu uporabniku: Če se ne strinjate s tukaj navedenimi pogoji uporabe in pravili ali če ste mlajši od 18 let, vas prosimo, da ne uporabljate te spletne strani.
Podjetje Natural way j.d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila, če meni, da je to potrebno, prekliče ali spremeni katerega od tukaj navedenih Splošnih pogojev poslovanja in uporabe in/ali Izjave o zaupnosti podatkov. Zato končnim uporabnikom svetuje, da občasno ponovno preberejo informacije, ki jih vsebujejo Splošni pogoji poslovanja in uporabe ter Izjava o zaupnosti podatkov, da bodo obveščeni o tovrstnih spremembah. Nadaljnja uporaba spletnega mesta tudi po objavi na spletu novih spremenjenih Splošnih pogojev poslovanja in uporabe, tj. Izjave o zaupnosti, pomeni, da uporabnik sprejema spremembe.
Končni uporabnik je odgovoren za nakup in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno z vso programsko in strojno opremo, ki jo ima v lasti in jo uporablja, kot tudi drugo opremo, potrebno za dostop in uporabo teh internetnih strani ter vse s tem povezane stroške. Podjetje Natural way j.d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli škodo na opremi končnega uporabnika, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe teh internetnih strani.
c
To spletno mesto je v zasebni lasti. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki poteka preko teh spletnih strani, mora biti v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe. Končni uporabniki ne smejo objavljati ali posredovati preko tega spletnega mesta kakršnega koli gradiva, ki ogroža ali kakor koli krši pravice drugih, kakršnega koli gradiva, ki je po svoji naravi nezakonito, grozilno, žaljivo, obrekljivo, ki krši ali ogroža zasebnost, ki je vulgarno, nespodobne ali drugače nezaželene v odmerjeni komunikaciji, ki spodbuja protipravne dejavnosti ali kako drugače krši katerikoli predpis in ki brez izrecnega, predhodnega, pisnega soglasja družbe Prirodan požić j.d.o.o., vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerega koli izdelka in storitve. Končni uporabnik ne sme uporabljati tega spletnega mesta za oglaševanje ali izvajanje kakršne koli komercialne, verske, politične ali nekomercialne promocije.

Vsa gradiva, ki se nahajajo na spletnem mestu prirodannacin.hr, so izključna pravica podjetja Prirodan način j.d.o.o. oziroma se uporabljajo z izrecnim dovoljenjem imetnika avtorskih pravic in imetnika pravic blagovne znamke in/ali modela. VSAKO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZOVANJE, GLOBOKO POVEZOVANJE ALI DRUGAČE SPREMEMBA TEH SPLETNIH STRANI BREZ IZRECNEGA PISNEGA DOVOLJENJA PODJETJA Natural Way j.d.o.o. JE STROGO PREPOVEDANO! Kršitev Splošnih pogojev poslovanja in uporabe lahko vodi do uvedbe sodnega postopka in/ali kazenskega pregona zoper storilca zaradi kršitve avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk ali pravic katere koli druge oblike intelektualne lastnine.

Spletna stran vsebuje materiale, zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, dizajnom in druge informacije, ki so zaščitene z drugimi pravicami fizičnih ali pravnih oseb, vključno z besedili, programsko opremo, fotografijami, video materiali, grafiko, glasbo, zvokom, kot tudi, vendar ne omejeno nanje. celotne vsebine internetnih strani prirodannacin.hr, in v skladu s predpisi Republike Hrvaške. Končni uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, ustvarjati izpeljank ali kakor koli izkoriščati katere koli vsebine, v celoti ali delno. Končni uporabnik lahko prenese, natisne in shrani avtorsko zaščitena gradiva samo za lastno uporabo. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Prirodan požej j.d.o.o. ni dovoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, objavljanje ali komercialno izkoriščanje prenesenega gradiva. in imetnik avtorskih pravic.

Končni uporabnik ne sme objavljati, objavljati ali kako drugače dati na voljo na tem spletnem mestu kakršnega koli gradiva, ki je predmet avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih pravic intelektualne lastnine, brez izrecnega dovoljenja imetnika teh pravic. Podjetje Natural way j.d.o.o. ni dolžan obvestiti končnega uporabnika ali mu pomagati pri ugotavljanju, ali je katero koli gradivo predmet avtorskih pravic. Končni uporabnik je izključno in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane zaradi kršitev avtorskih pravic, zlorabe blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine ali kakršnih koli težav, ki nastanejo v zvezi z objavo takšnih gradiv. Z namestitvijo gradiva na katerikoli javno dostopni del tega spletnega mesta končni uporabnik izjavlja, da je imetnik pravic do teh gradiv in izrecno podeljuje Prirodan vejd j.d.o.o. časovno in prostorsko neomejeno, brezplačno, trajno, nepreklicno, neizključno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo takega materiala (v celoti ali delno). Končni uporabnik tudi podeljuje drugim končnim uporabnikom pravico do dostopa, ogleda, shranjevanja ali reprodukcije takega gradiva za lastno uporabo. S tem daje Končni uporabnik pravico podjetju Prirodan vejd j.d.o.o. spreminjati, kopirati, objavljati in distribuirati kakršno koli gradivo, ki ga končni uporabnik da na voljo na spletni strani prirodannacin.hr.

Končni uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba spletnega mesta prirodannacin.hr izključno odgovornost končnega uporabnika, tako da podjetje Prirodan nažen j.d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLEDICE, KI LAHKO NASTANEJO Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA, ALI (II) ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, STORITEV ALI BLAGA, KI SO PONUJENI PREK TEGA SPLETNEGA MESTA.

Odgovornost končnega uporabnika se nanaša na vso škodo ali morebitne poškodbe, ki nastanejo zaradi kakršne koli napake, opustitve, prekinitve, izbrisa, okvare, zamude pri delovanju ali prenosu, računalniškega virusa, prekinitve komunikacijske linije, kraje, uničenja ali nepooblaščenega dostopa, spremembe ali zloraba evidenc, prekinitev pogodbe, neustrezno vedenje, malomarnost ali katero koli drugo dejanje. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da podjetje Prirodan vejd j.d.o.o. ni odgovoren za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje končnega uporabnika ali tretjih oseb in da je tveganje za škodo, ki lahko nastane kot posledica zgoraj navedenega, v celoti na strani končnega uporabnika.
Podjetje Prirodan požej j.d.o.o. v nobenem primeru ne bo. ne bo odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da pogoji tega poglavja veljajo za celotno vsebino spletne strani.
Poleg predhodno navedenih pogojev družba Prirodan požić j.d.o.o. ne odgovarja, ne glede na vzrok ali trajanje, za morebitne napake, netočnosti ali druge pomanjkljivosti, neustreznost ali neizvirnost informacij na tem spletnem mestu, kot tudi za kakršne koli zamude ali prekinitve pri prenosu informacij končnemu uporabniku, za morebitne zahtevke ali izgube, ki izhajajo iz tega. Nobena od zgoraj navedenih strank ni odgovorna za zahtevke ali izgube tretjih oseb, vključno z izgubljenim dobičkom.
Podjetje Natural way j.d.o.o. ne odgovarja za vsebino, ki bi jo uporabnik, naročnik ali nepooblaščeni uporabnik objavil na spletnem mestu. Podjetje Natural way j.d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti, prilagoditi, spremeniti, izbrisati ali odstraniti katero koli vsebino, ki se mu zdi neprimerna.
Končni uporabnik potrjuje, da so vse razprave, ocene, komentarji in zasebna sporočila javne in ne zasebne narave, zato lahko zaposleni v podjetju Prirodan požej j.d.o.o. spremljajo komunikacijo končnih uporabnikov brez njihove vednosti in izrecnega dovoljenja.

Končni uporabnik se strinja s povračilom škode in ne prevzema odgovornosti družbe Prirodan vežin j.d.o.o. za vse odškodninske zahtevke in stroške, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki bi lahko nastali zaradi uporabe teh spletnih strani s strani končnega uporabnika.
Podjetje Natural way j.d.o.o. lahko kadar koli prekine poslovni odnos s katerim koli svojim končnim uporabnikom. Podjetje Natural way j.d.o.o. si pridržuje pravico do takojšnjega preklica morebitnih gesel ali uporabniških računov končnega uporabnika v primeru kakršnegakoli vedenja končnega uporabnika, ki ga družba Prirodan nažel j.d.o.o. po lastni presoji oceni za nesprejemljivega, kot tudi v primeru neupoštevanja Splošni pogoji poslovanja in uporabe s strani končnega uporabnika.

Uporabnik lahko svoja povpraševanja in pripombe pošlje pisno, po pošti ali elektronski pošti, Prirodan ženjid j.d.o.o. bo v zakonskem roku posredoval pisni odgovor po pošti ali elektronski pošti.
Prirodan nažen j.d.o.o. je registrirana blagovna znamka Prirodan nažen j.d.o.o. zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko izrecno pridržane.
prirodannacin.hr je registrirana domena podjetja Prirodan način j.d.o.o.
Podjetje Prirodan večen j.d.o.o. je distributer (ne založnik) vsebin tretjih oseb in končnih uporabnikov. Podjetje Prirodan požej j.d.o.o. ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost katerekoli vsebine, kot tudi ne za njeno tržnost ali primernost za katerikoli namen.
Podjetje Prirodan načić j.d.o.o. ne odgovarja za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, objavljene na spletni strani prirodannacin.hr, s strani nikogar, ki ni pooblaščena oseba podjetja Prirodan načić j.d.o.o. Podjetje Prirodan vejd j.d.o.o. v nobenem primeru ne bo. ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči končni uporabnik z uporabo informacij, pridobljenih preko spletne strani prirodannacin.hr. Končni uporabnik je dolžan oceniti točnost, popolnost ali uporabnost katere koli informacije, mnenja, mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je dostopna preko spletne strani prirodannacin.hr.
Sedež podjetja Prirodan vejd j.d.o.o. je v Zagrebu, v Republiki Hrvaški. Za pravne spore, ki lahko nastanejo zaradi uporabe teh internetnih strani (razen če ni drugače določeno v posebni pogodbi), je pristojno sodišče v Zagrebu, rešujejo pa se v skladu s pozitivnimi predpisi Republike Hrvaške. Z uporabo teh spletnih strani se končni uporabnik strinja, da je za morebitne spore ali zahtevke, ki izhajajo ali so povezani s temi pogoji ali v zvezi z njihovim izvajanjem, pristojno sodišče v Zagrebu.
V nadaljnjem besedilu Splošnih pogojev bo zaradi boljše jasnosti in razumevanja besedila namesto izraza Končni uporabnik uporabljen izraz Kupec v primeru, da bo med Končnim uporabnikom in Prirodan požej j.d.o.o. sklenjeno kupoprodajno pogodbo. Medtem ko se izraz prirodannacin.hr uporablja kot ime internetne trgovine, spletne strani ipd.

Jezik

Jezik sporazumevanja na prirodannacin.hr je hrvaški knjižni jezik

Cene

Cene so izražene v kunah (HRK) in veljajo za vse načine plačila v trenutku nakupa.
Cena blaga se določi za vsak izdelek posebej. Postopek vnosa cene na strani za vsak izdelek je podvržen večstopenjski kontroli, vendar ne glede na to obstaja možnost napake, saj gre za človeški faktor in po naravi stvari ne more biti avtomatski vnos. Takšne situacije so izredne in zanje Prirodan žene j.d.o.o. se svojim kupcem vnaprej opravičuje, ker jih bo primoran obvestiti o nastali situaciji, napačni ceni za določen izdelek in nemožnosti dostave po konkretnem naročilu kupca.

Akcijska prodaja

Podjetje Natural way j.d.o.o. lahko kadarkoli ali v določenem obdobju po lastni presoji da določene izdelke v posebno prodajo.
Ti izdelki bodo pod enakimi pogoji na voljo vsem kupcem oziroma bodo na voljo kupcem določene, natančno določene skupine. Podrobno bodo opisani pogoji akcijske prodaje, predvsem trajanje akcijske prodaje, količinska omejitev blaga, višina popusta itd.
Po izteku obdobja promocijske prodaje bo podjetje Prirodan večen j.d.o.o. ne bo sprejemal novih naročil pod pogoji potekle akcijske prodaje.

naročilo
Opisan je postopek naročanja v spletni trgovinitukaj.
Zaradi velikega števila istočasno oddanih naročil v spletni trgovini prirodannacin.hr se lahko zgodi, da podatki o dobavljivosti artikla niso enaki stanju na skladišču Prirodan način j.d.o.o. dobavitelji. Takšno stanje je izjemno in ne traja dolgo.
Podjetje Natural way j.d.o.o. bo sprejela vse potrebne ukrepe in angažirala vsa možna sredstva za pravočasno izvedbo dostave naročenega izdelka. V primeru, da ponudnik prirodannacin.hr naročenega izdelka nima na voljo, bo kupca o tem obvestil in mu ponudil možnost nakupa izdelka iz spletne trgovine prirodannacin.hr, ki je na voljo za dostavo in je najbližji lastnosti izdelka, ki ga ni mogoče dostaviti. Podjetje Natural way j.d.o.o. odpravlja odgovornost za posledice opisanih izrednih razmer.
Vaše naročilo se šteje za potrjeno in veljavno šele, ko je račun ustvarjen.

Trajanje in prenehanje pogodbe
Pogodba, ki jo Končni uporabnik sklene s Prirodan ženjid j.d.o.o. za nakup in prodajo izdelkov in storitev je enkratna pogodba o nakupu in prodaji izdelkov ali storitev, ki se zaključi z dostavo blaga ali storitev s strani prirodannacin.hr in plačilom s strani Končnega uporabnika, v primeru, da se ne prekine. Ti Splošni pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe med prirodannacin.hr in kupcem.
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ste pooblaščeni, da v 14 dneh od dneva dostave izdelka, to je dostave zadnjega izdelka iz naročila, brez navedbe razlogov enostransko prekinete pogodbo.
Pogodbo lahko enostransko odpoveste na omenjenem obrazcu ali z drugo nedvoumno izjavo, s katero izrazite voljo do odstopa od pogodbe na trajnem mediju.
Vaša zahteva za zamenjavo pravilnega izdelka (npr. nepravilnega napajanja, nepravilne barve izdelka), ki ste ga kupili, se bo štela za enostransko prekinitev, zato prosimo, da v tem primeru izpolnite obrazec za vračilo izdelka, ki ste ga dobili z izdelkom, da bomo Vedite, da želite zamenjati izdelke. Izdelke (vračilo ali zamenjava) je potrebno dostaviti na naslov: Prirodan način j.d.o.o., Žuti dol 31, 10040 Zagreb.
V primeru enostranske odpovedi pogodbe bomo postopali v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov oz. Zakonom o obligacijskih razmerjih. Povrnili vam bomo, ko nam bo blago vrnjeno. Blago nam morate vrniti brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko ste nas obvestili o enostranski odpovedi pogodbe.
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je kupec dolžan kriti neposredne stroške vračila blaga, če uveljavlja pravico do enostranske odstopa od pogodbe, na željo pa se lahko obrne na Prirodan požej j.d.o.o. na info številko 0953922663 ali elektronski naslov prirodan.nacin@gmail.com za pridobitev informacij o načinu, možnostih in pogojih vračila izdelkov s strani prirodannacin.hr.

V skladu s 5. odstavkom 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov je kupec odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti kupljenega izdelka, ki je posledica ravnanja z kupljenim izdelkom.

Zato prirodannacin.hr svojim strankam priporoča:

Pri izbiri izdelka dobro preglejte lastnosti izdelkov, ki so navedeni v ponudbi na spletni strani prirodannacin.hr
če je embalaža poškodovana, izdelka ne prevzemajte, ampak opozorite dostavljavca na poškodbo embalaže in zahtevajte vračilo izdelka na prirodannacin.hr, saj se v nasprotnem primeru šteje, da ste prevzeli izdelek z nepoškodovano embalažo
če je embalaža nepoškodovana in ste izdelek prejeli, embalažo previdno odstranite in čim manj poškodovana, saj poškodovana embalaža zmanjšuje vrednost izdelka

izdelek pregledati, če je vidna poškodba (npr. zlomljen del, opraskan izdelek zaradi transporta ali nepravilnega skladiščenja) o tem čim prej obvestite prirodannacin.hr in izdelek vrnite brez uporabe, saj vsako nadaljnje ravnanje z izdelkom zmanjšuje vrednost izdelka
če izdelek nima vidnih poškodb, preglejte izdelek, njegovo naravo, značilnosti in funkcionalnost (npr.
električno ali baterijsko napravo, preverite delovanje igrače, natančno preglejte knjigo, preverite peč ali kamin na način, da preverite, ali se vrata pravilno odpirajo, ali se izpušna cev prilega odprtini na peči in ali peč ali kamin je stabilen, preverite delovanje avto gum in platišč z vulkanizerjem, na pooblaščenem servisu preverite ali strešni kovček ali nosilec ustreza vašemu vozilu) in če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete, vendar izdelka ne uporabljajte, z njim ravnajte, saj vsako nadaljnje ravnanje z izdelkom zmanjšuje vrednost izdelka
Z ravnanjem/uporabo izdelka se vrednost izdelka zmanjša, zato Prirodan žene j.d.o.o. ukrepajte glede na ugotovljeno stanje izdelka.
Prirodannacin.hr priporoča, da se kupci za izdelke, ki jih je treba vgraditi/zagnati, obrnejo na pooblaščeni servis, saj brez tega vsak nepooblaščeno vgrajen/zagon spada v kategorijo poškodovanega izdelka.
Prirodannacin.hr določa pogoje vračila - odstotke zmanjšanja zneska vračila kupcu zaradi zmanjšanja vrednosti izdelka.

V primeru, da kupec naroči blago in ga neutemeljeno odkloni (embalaža ni poškodovana), Prirodan požin j.d.o.o. ima pravico od vplačanega zneska kupnine odšteti znesek neposrednih stroškov vračila izdelka. Naravna pot j.d.o.o. odgovarja za stvarne napake stvari, ki jih prodaja na svoji spletni strani v skladu s pozitivnimi predpisi, predvsem Zakonom o obligacijskih razmerjih Republike Hrvaške.
Naravna pot j.d.o.o. v sodelovanju s servisom po prejemu izdelka ugotovi stanje vrnjenega izdelka. Obvestilo o statusu vrnjenega izdelka in znesku vračila bo kupec prejel v 10 dneh po elektronski pošti. Vračilo kupcu bo izvedeno najkasneje v 5 dneh od dneva obvestila kupcu.
Pravico do enostranske odpovedi pogodbe zakon izključuje v več primerih in ti primeri so vključeni v zgornje tabele.

Pogoji vračila

V skladu s 5. odstavkom 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov je kupec odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti kupljenega izdelka, ki je posledica ravnanja z kupljenim izdelkom. V primeru vračila blaga, ki je bilo rabljeno, nima vse pripadajoče embalaže ali ni vzpostavljeno v prvotno stanje na dan nakupa, vam bomo zaračunali znesek od 20% do 50% vrednosti vrnjeno blago za manipulativne stroške vračila, to je minimalni znesek 100,00 HRK. V primeru vračila blaga, ki je bilo vidno rabljeno, Prirodan pojední j.d.o.o. ima pravico zavrniti vračilo v celoti. Naravna pot j.d.o.o. določa pogoje vračila - odstotek zmanjšanja zneska vračila kupcu zaradi zmanjšanja vrednosti izdelka.
Celotne informacije v zvezi s pravico stranke do enostranske odpovedi pogodbe najdete tukajlinija.
 
Pisna pritožba, odgovor, obvestila

V primeru, da ste iz katerega koli razloga nezadovoljni, lahko oddate reklamacijo na Prirodan požej j.d.o.o. vam omogoča oddajo pisne pritožbe po pošti, telefonu 0953922663 ali preko elektronske pošte prirodan.nacin@gmail.com. Da bi kar najhitreje ugotovili, na katero naročilo se reklamirate, vas prosimo, da v reklamaciji navedete številko naročila, številko računa ali vaše uporabniško ime. Naravna pot j.d.o.o. bo prejem pritožbe pisno potrdil brez odlašanja, odgovor pa mora v skladu z Zakonom prejeti v 15 (petnajstih) dneh od dneva prejema pritožbe.
 
Načini plačila
Prirodan věžen.hr vam omogoča nakup izbranih izdelkov neposredno preko spleta:
  1. Gotovinsko plačilo ob prevzemu pošiljke:
Možnost plačila po povzetju vam omogoča plačilo zneska naročila ob dostavi na navedeni naslov, šele ko zagledate blago pred seboj. Plačilo po povzetju ni možno za osebni prevzem v našem skladišču. Plačilo po povzetju se vrši izključno z gotovino, dostavljavcu ob dostavi na navedeni naslov. V primeru, da prejemnik v času dostave ne more prevzeti pošiljke na določenem naslovu za dostavo, mu dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki.
  1. Mjanmarsko plačevanje/internetno bančništvo
Ob izbiri tega načina plačila boste na vaš e-naslov prejeli predračun z vsemi podatki, ki so potrebni za plačilo, vključno s številko računa, na katerega morate plačati vrednost naročila. Plačilo lahko nato opravite z internetno banko ali na način, na katerega običajno plačujete račune – preko banke, pošte, Fine ali podobno.
Po prejetem plačilu vam bomo naročene izdelke poslali.
OPOMBA: za birmanska plačila je blago dostavljeno šele po knjiženju plačila (po bančnih izpiskih - praviloma naslednji delovni dan), zato vas tudi prosimo, da predhodno preverite stanje pošiljke na telefonski številki 0953922663.

Garancija in servis
Garancija, tehnična navodila, navodila za montažo in navodila za uporabo so priložena izdelku in v smislu 42. čl. 6. člen zakona o varstvu potrošnikov Prirodan vežod j.d.o.o. meni, da je bil tako kupec vnaprej jasno in razumljivo obveščen o podatkih v zvezi z izdelkom kot tudi o obstoju storitev, ki so ponujene po prodaji.
Če ima izdelek garancijo in se na izdelku v garancijskem roku pojavi okvara, je kupec pooblaščen, da se neposredno obrne na pooblaščeni servis v skladu z navodili na garancijskem listu.
V kolikor imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete pojasnilo, nas kontaktirajte na 0953922663 ali preko elektronske pošte: prirodan.nacin@gmail.com

Izjava o varnosti

Varnostna izjava je sestavni del teh Splošnih pogojev in se lahko preberetukaj.
 
Spletno reševanje sporov
Na voljo je spletna EU platforma za spletno reševanje sporovtukaj.

NAČIN PLAČILA

Plačilo z bančnim nakazilom, splošno položnico ali internetno banko
Na izbrani elektronski naslov boste prejeli ponudbo z vsemi potrebnimi podatki za plačilo, vključno s številko računa, na katerega morate plačati vrednost naročila. Plačate lahko preko internetne banke ali na način, na katerega običajno plačujete račune - preko banke, pošte, Fine ali podobno.
Po prejetem plačilu vam bomo naročene izdelke poslali.
Plačilo s kreditnimi karticami
Dostavljavcu GLS lahko plačate s kartico
Gotovinsko plačilo ob prevzemu pošiljke
Možnost plačila po povzetju vam omogoča plačilo zneska naročila ob dostavi na navedeni naslov, šele ko zagledate blago pred seboj. Plačilo po povzetju se vrši izključno z gotovino, in sicer dostavljavcu ob dostavi na navedeni naslov. V primeru, da prejemnik v času dostave ne more prevzeti pošiljke na določenem naslovu za dostavo, mu dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki.
 
REKLAMACIJE
Če med prvo uporabo ugotovite, da je izdelek, ki ste ga prejeli, pokvarjen, nas kontaktirajte in sledite navedenim korakom.
Podatke s številko naročila ali uporabniškim imenom, opisom reklamacije in sliko izdelka nam pošljite po elektronski pošti na prirodan.nacin@gmail.com
Poslali vam bomo potrdilo o prejemu reklamacije in na podlagi vašega opisa podatek, ali je izdelek možna zamenjava za novega, ali je za izdelek možno vračilo kupnine ali je treba izdelek poslati na pooblaščeni servis. .
V primerih, ko je izdelek možno zamenjati za novega in ko je za izdelek možno vrniti denar, na vaš naslov pošljemo dostavno službo, ki reklamirani izdelek prevzame in vrne v naše skladišče.
Ko izdelek prispe v skladišče, vam pošljemo obvestilo o vračilu/zamenjavi. Vračilo/menjava za nov izdelek bo izvedena v 2-3 dneh, najkasneje pa v 15 dneh. Sicer pa nas kontaktirajte po telefonu 0953922663 ali po e-pošti prirodan.nacin@gmail.com
Če je pošiljka poškodovana med transportom, so takšne poškodbe vidne ob prevzemu pošiljke, v tem primeru vas prosimo, da pošiljke ne prevzemate. Prosimo kontaktirajte nas, da čimprej preverimo stanje pošiljke in pošljemo novo.
Verjamemo, da bomo vašo reklamacijo rešili v obojestransko zadovoljstvo.
GLAVNI ŠTAB:
Žuti dol 31, 10040 Zagreb
Delovni čas: pon.-pet. 09-18 h
Elektronski naslov: prirodan.nacin@gmail.com
Kontaktni telefon: 095 3922 663